SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum

OM kód: 203051/023 | 9300 Csorna, Kossuth Lajos u. 30

Intézmény logo

Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Karrier

Összes karrierlehetőség

Igazgató (intézményvezető)

A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

Állást hirdető szakképző intézmény

Iskola Neve Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola
Iskola címe 9300 Csorna, Kossuth utca 30.
Honlap kossut-csorna.hu
E-mail cím szakisk@kossuth-csorna.edu.hu

A meghirdetett állás

Jogviszony időtartama A vezetői megbízás időtartama: 5 év. 
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő, munkaviszony 
Munkavégzés helye igazgató (intézményvezető)
Feladat típusa A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a
szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével,
feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár
hatáskörébe.
Illetmény A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.
Elvárt képzettség a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a
szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. §
(1) bekezdésének megfelelően:
- a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú
végzettséggel és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében
legalább alapképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,
- intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év vezetői gyakorlatot
szerzett vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó
képzésben vett részt, és
- oktatói, munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.
• felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
• a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre
vonatkozó kizáró körülmények,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
Leírás a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok
pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
• az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga
meglétét igazoló okmányok másolata,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
• a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
• a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés), tudomásul veszi és
kifejezetten hozzájárul, hogy a pályázat részét képező vezetési programot az intézmény
a honlapján nyilvánosságra hozza,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez, sokszorosításához és továbbításához. 
Betölthetőség időpontja 2024. július 2.
Jelentkezési határidő 2024. június 5.
Jelentkezés módja A pályázatot kérjük elektronikus formában a kuntarcs@soproniszc.hu e-mail címre megküldeni.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat
pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

Letölthető leírás az álláshirdetésről


Csatolt PDF-ek

Igazgatói pályázati felhívás_Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola_2024.pdf

Letöltés

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezés az állásra

Partnereink

SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum


Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola

9300 Csorna, Kossuth Lajos u. 30

Telefon: +3696261460

E-mail: szakisk@kossuth-csorna.edu.hu

OM azonosító: 203051/023


2024Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola