SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum

OM kód: 203051/023 | 9300 Csorna, Kossuth Lajos u. 30

Intézmény logo

Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Hírek

2023. márc. 30.


Soproni Szakképzési Centrum

  ÁLLÁSPÁLYÁZAT - Igazgató

  A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

  ÁLLÁSPÁLYÁZAT - Igazgató

  A Soproni Szakképzési Centrum  

  a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) – (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

   

  Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola

   

  igazgató (intézményvezető)

   

  beosztásának ellátására.

   

  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony

   

  A vezetői megbízás időtartama: 5 év. 

   

  A munkavégzés helye: 9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 30.

    

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

   

  A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, a főigazgató irányítása mellett a szakképző intézmény szakmai vezetése, döntés minden olyan a szakképző intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal a főigazgató vagy a kancellár hatáskörébe.

   

  Munkabér: 

  A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.  

  Pályázati feltételek:

   

  • a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a

  szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 127. § (1) bekezdésének megfelelően:

  • a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és technikum esetében mesterképzésben, szakképző iskola esetében

  legalább alapképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik,

  • intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, legalább egy év intézményvezetői gyakorlatot szerzett vagy legalább százhúsz órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzésben vett részt, és
  • oktatói, munkakörben vagy legalább heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.
  • felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
  • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, ne álljanak fel vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában felsorolt bűncselekményekre vonatkozó kizáró körülmények,
  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

   

   

   

  1

   

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

   

  • a pályázó által aláírt fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),
  • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),
  • a pályázó által aláírt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
  • a szakképző intézmény vezetésére vonatkozó, a pályázó által aláírt program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés), tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul, hogy a pályázat részét képező vezetési programot az intézmény a honlapján nyilvánosságra hozza
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

   

  A munkakör betölthetőségének időpontja: 

   

  A munkakör legkorábban 2023. július 01. napjától tölthető be.

   

  A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 02.

   

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Soproni Szakképzési Centrum, Kuntár Csaba főigazgató nyújt, a 06 99 311-916-os telefonszámon, illetve a kuntarcs@soproniszc.hu e-mail címen).

   

  A pályázatok benyújtásának módja:

  A pályázatot kérjük elektronikus formában a kuntarcs@soproniszc.hu e-mail címre megküldeni.  

  Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.  

   

  A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Rendhagyó pályaválasztási szülői értekezlet - december 4.

  Rendhagyó pályaválasztási szülői értekezlet - december 4.

  December 4. • 17.30 • GYIK Rendhagyó pályaválasztási szülői értekezlet Minden, amit a pályaválasztásról tudni érdemes! Ön kérdez – iskoláink válaszolnak! Helyszín: GYIK Rendezvényház (Sopron, Ady E. út 10.)

  2023. nov. 21.


  Soproni Szakképzési Centrum

  Pályaválasztási kiadvány

  Pályaválasztási kiadvány

  Pályaválasztási kiadvány

  2023. nov. 7.


  Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola

  Felvételi tájékoztató

  Felvételi tájékoztató

  NYÍLT NAP: 2023. november 09. 15:00 SZAKMÁK DÉLELŐTTJE: 2023. november 16. 9:00 - 14:00 A 2024/2025-ös tanévben induló szakmáink: 0701 - Cukrász 0702 - Szakács 0703 - Pincér-vendégtéri  0704 - Gépi és CNC forgácsoló 0706 - Kereskedelmi értékesítő

  2023. okt. 20.


  Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola


  Partnereink

  • Kossuth Csorna
  • Kossuth Csorna
  • Kossuth Csorna
  • Kossuth Csorna
  SZC logo

  Soproni Szakképzési Centrum


   • Intézmény logo
   • Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola

    9300 Csorna, Kossuth Lajos u. 30

   • Telefon: +3696261460

    E-mail: szakisk@kossuth-csorna.edu.hu

    OM azonosító: 203051/023


   2023Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola